Over Houwer Onderhoud

Sinds 1 januari 1998 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als Onderhoud & Renovatiebedrijf D. Houwer. Sindsdien werkzaam in de diverse technische vakgebieden zoals aangegeven op deze website.

In de loop der jaren een groot aantal vaste klanten opgebouwd, die bewust kiezen voor het uit handen nemen van de hele organisatie rondom verbouwingen en renovaties. Het goed overleg tussen opdrachtgever en uitvoerder wordt als zeer belangrijk gezien om tot het gewenste resultaat te komen.

Vakmanschap, kwaliteit, veiligheid en het bedenken van oplossingen voor lastige situaties is het speerpunt van dit bedrijf.